1 Waarom eShipCo?

We analyseerden het landschap van de transport- en logistieke sector en identificeerden er volgende twee noden: het delen van data tussen expediteurs en vervoerders of tussen vervoerders, en het omgaan met het toenemende aantal eigen rijders. De transport- en logistieke sector verandert snel, wat leidt tot fusies en overnames enerzijds en meer versnippering anderzijds. Als daarbij ook rekening wordt gehouden met het gebrek aan geschoolde chauffeurs en met vrachtwagens die leeg rijden, dan is het duidelijk dat de vraag naar samenwerking binnen deze sector op korte termijn sterk zal toenemen.

Als onderdeel van Trimble Transport & Logistics kunnen we terugblikken op een jarenlange ervaring in de transportsector. Deze ervaring hebben we kunnen opbouwen dankzij de trouw van onze klanten. Zij delen onze passie voor absolute kwaliteit, attente dienstverlening en onberispelijke automatisering. Met een gevestigde basis van in totaal meer dan 80.000 eenheden verspreid over heel Europa, streven wij naar een betere actieve samenwerking, waarbij we de capaciteit zo volledig mogelijk ontgrendelen. Wij zijn van mening dat actief bijdragen aan de toeleveringsketen op elk niveau voordelen meebrengt. Als eigenaar/expediteur kunt u rapporten toevoegen en communiceren over specifieke topics. Als vervoerder/expediteur kunt u zendingen uitbesteden aan collega’s of verdelen tussen uw eigen vloot en eigen rijders. Als eigen rijder wordt u een eenvoudige toegang tot een samenwerkings platform aangeboden. Eigen rijders hebben enkel een smartphone met mobiel internet nodig. Het achterliggend idee om informatie m.b.t. zendingen te delen in eShipCo is een top-down proces: om een zending uit te voeren, richt u zich tot iemand verderop in de toeleveringsketen.

2 Voor wie is eShipCo bedoeld?

eShipCo heeft als doel om zowel expediteurs, vervoerders als eigen rijders samen te brengen. Op hun beurt kunnen expediteurs of vervoerders samenwerken met andere expediteurs, vervoerders en eigen rijders. Eigen rijders zullen een zending alleen kunnen delen met andere eigen rijders.

3 Is eShipCo een platform voor vrachtuitwisseling?

eShipCo wisselt gegevens uit over de uitvoering van de zending indien er vooraf al een overeenkomst plaatsvond over de uitgewisselde vracht. De overlap met bestaande platformen voor vrachtuitwisseling is klein (het uitnodigen tot samenwerking of het publiceren van zendingen binnen de gemeenschap) en waar mogelijk wil eShipCo graag samenwerken met aanbieders van vrachtuitwisseling om met verenigde krachten vraag en aanbod samen te brengen.

4 Wie zijn de leden?

Als lid beschikt u over een eShipCo-account en kunt u andere leden uitnodigen om zendingen uit te voeren. eShipCo onderscheidt twee soorten leden: enerzijds de zogenaamde “LSP’ers”, dit zijn expediteurs en vervoerders die gebruik maken van de eShipCo desktop applicatie, en anderzijds de “eigen rijders” die de mobiele web app gebruiken op een smartphone in de vrachtwagen. Beiden moeten zich aanmelden op het eShipCo-platform. In de LSP-accounts kan de accountbeheerder gebruikers toevoegen of verwijderen. Binnen het eShipCo-concept draait alles om het delen van zendingen tussen eShipCo-accounts. U hoeft dus geen toegang te verlenen tot uw account door gebruikers aan te maken die bij andere accounts horen. Dit voorkomt het omslachtige beheer van gebruikersaccounts en tijdvensters voor toegang tot bepaalde zendingen. eShipCo is geconcipieerd om dit alles te beheren, zodra u actief bijdraagt tot de uitvoering of verderzetting van een zending.

5 Hoe meld ik me aan?

Expediteurs en vervoerders kunnen zich direct aanmelden via de eShipCo-website of bij het ontvangen van een samenwerkingsverzoek voor een zending. Aan bestaande Trimble-klanten wordt gevraagd om hun uniek Trimble klant-ID (FleetWorks account-ID) te verstrekken zodat het eShipCo-account eraan gekoppeld kan worden. Het eShipCo-account wordt onmiddellijk aangemaakt wanneer u het aanmeldformulier invult. U wordt per e-mail verwittigd. Eigen rijders dienen door eShipCo vervoerders of expediteurs te worden uitgenodigd om zich vervolgens te registreren met hun mobiel toestel.

6 Kan ik een gesloten ledengroep creëren?

In eShipCo kan elk lid een lijst aanmaken met geprivilegieerde en vertrouwde partners. Op basis van een uitnodiging met een verzoek om een zending uit te voeren, kunnen deze partners zich registreren in de eShipCo-gemeenschap (partners worden niet automatisch lid). Uitnodigingen worden verzonden via e-mail of sociale media (Facebook, Google+).

7 Kan ik mijn netwerk uitbreiden?

Naast het delen van zendingsinformatie in een gesloten groep, kunnen zendingen ook worden gepubliceerd voor de gehele eShipCo-gemeenschap van aangemelde expediteurs en vervoerders met een passend zendingsprofiel. Het is inderdaad zo dat de leden die actief zijn in dezelfde business als u door ons gefilterd worden. Op die manier is er een hogere kans dat uw zending door relevante leden wordt opgemerkt en het is ook minder tijdrovend. U wordt ook op de hoogte gesteld wanneer andere bekende of onbekende leden zendingen publiceren die overeenkomen met uw profielen.

8 In welke mate worden andere leden geïnformeerd over een zending in uitvoering?

Het lid dat een zending creëert is de hoogste in rang, aangezien hij de zending bezit: door andere partners uit te nodigen worden alle uitvoerende stappen door alle opeenvolgende leden teruggestuurd tot de eigenaar van de zending is bereikt. Leden of externe personen die geen deel uitmaken van deze transactieketen worden niet op de hoogte gesteld van de status van een bepaalde zending. Als u een transporteur bent en uw klant (bijvoorbeeld de expediteur) wil dat u updates over de zending verschaft, dan dient uw klant (forwarder of collega-transporteur) de zending te bezitten en u (de vervoerder of onderaannemer) via eShipCo uit te nodigen. Om zendingen te kunnen aanmaken, dient u zich op onze website te registreren voor een eShipCo-account (de inschrijving is gratis). Aarzel niet om het contactformulier te gebruiken indien u hier vragen over hebt. We nemen graag contact met u op.

9 Hoe kan ik mijn telematica-oplossing aanwenden?

Met uitzondering van de Trimble-boordcomputer (althans de types die gebruik kunnen maken van de planningassistent), werkt eShipCo niet rechtstreeks samen met andere boordcomputertypes. We vertrouwen op de TMS-partners om zendingen in kaart te brengen, rekening houdend met een mogelijke mix van boordcomputerleveranciers. TMS-systemen zijn geïntegreerd met de meeste telematicapartners, waaronder Trimble. De TMS-partners situeren zich tussen eShipCo en uw boordcomputersystemen: ze ontvangen de zendingsverzoeken, sturen die vervolgens naar het wagenpark en zorgen ervoor dat desbetreffende statussen van de zendingen terug naar eShipCo gerapporteerd worden. Uw TMS-leverancier fungeert dus als enige gateway tussen eShipCo en uw vloot (eShipCo is geen dienst voor het traceren van boordcomputersystemen). Bent u een FleetWorks-klant en beschikt u niet over een TMS-koppeling, dan kunt u gebruik maken van de directe koppeling tussen eShipCo en FleetWorks om zendingen te sturen en statussen terug te krijgen. De hieruit resulterende opdrachten (taken) dienen vervolgens vanuit FleetWorks/FleetCockpit naar de desbetreffende boordcomputer gestuurd te worden. Eén-op-één integraties met een FleetWorks account kunnen enkel indien de accounts van eShipCo en FleetWorks beide tot dezelfde klant behoren.

10 Hoe kan ik verbinding maken met eigen software?

eShipCo biedt een uitgebreide API voor de integratie van e-fulfillment door derden. Alle functionaliteiten die beschikbaar zijn via het eShipCo-webplatform, zijn ook beschikbaar via de API. Uw eigen back-end fungeert dan als de enige gateway naar eShipCo. Voor ondersteuning bij integraties kunt u het contactformulier invullen, waarna wij graag met u contact opnemen.