Deze Q&A is bestemd voor geregistreerde LSP-gebruikers (gebruik makend van de eShipCo WorkBench desktop applicatie) en reeds gekende derde partij integratoren (gebruik maken van de API). Om toegang te verkrijgen benodigt u een Google account. Indien u niet beschikt over een Google account, dan dient u die eerst te aan te maken (https://accounts.google.com/SignUp) om daarna toegang tot de Q&A aan te vragen. Uw aanvraag tot toegang wordt vervolgens behandeld. eShipCo behoudt zich het recht om geen toegang te verlenen of eerder verleende toegang ongedaan te maken.